Jump to content

سطح دسترسی گروه های کاربری در انجمن

LawBitch

عرض ادب و احترام خدمت تمامی کاربران انجمن

لذا کاربران برای دسترسی به بخش های مختلف انجمن نیاز به دسترسی های مخصوص دارند و در این تاپیک قصد دارم دسترسی های مرتبط با گروه های کاربری را ذکرکنم.
 

 • عضو انجمن : کاربرانی که در این گروه کاربری هستند در روز می توانند به 4 مطلب واکنش نشان دهند.

  به تمامی بخش های رایگان دسترسی دارند.
   
 • کاربر فعال : کاربرانی که در این گروه کاربری هستند در روز می توانند به 7 مطلب واکنش نشان دهند.

   به تمامی بخش های رایگان و پرمیوم دسترسی دارند.
   
 • عضو سیاه : کاربرانی که در این گروه کاربری هستند در روز می توانند به 12 مطلب واکنش نشان دهند.

               به تمامی بخش های رایگان , پرمیوم و اتاق سیاه  دسترسی دارند.
 

 • کاربران ویژه: کاربرانی که در این گروه کاربری هستند در روز می توانند به 15 مطلب واکنش نشان دهند.

           به تمامی بخش های رایگان و پرمیوم دسترسی دارند از جمله بخش ویژه .
 

 • مابقی  گروه های کاربران می توانند در روز تعداد ارسال نامحدود داشته باشند .


کاربران می توانند با کسب امتیاز به گروه های کاربری بالاتر راه پیدا کنند و به مطالب بیشتری دسترسی پیدا کنند.
 

 1. کاربران میتوانند با کسب 20 امتیاز به گروه کاربر "کاربر فعال" راه پیدا کنند.
 2. کاربران میتوانند با کسب 45 امتیاز به گروه کاربر "عضو سیاه" راه پیدا کنند.
 3. کاربران میتوانند با کسب 150 امتیاز به گروه کاربر "کرکر انجمن" راه پیدا کنند.
1.png

 

×