رفتن به مطلب

..png

2.png

1.png

ویروس ها و تروجان ها

54 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. OwnZ Crypter

  • 1 پاسخ
  • 94 بازدید
 2. High Life Crypter

  • 1 پاسخ
  • 75 بازدید
 3. Anonymous Keylogger

  • 1 پاسخ
  • 90 بازدید
 4. RedLions Binder

  • 1 پاسخ
  • 73 بازدید
 5. uBinder

  • 4 پاسخ
  • 153 بازدید
 6. The DarKness binDer

  • 1 پاسخ
  • 175 بازدید
 7. ZMini

  • 2 پاسخ
  • 145 بازدید
 8. MAXACrypt

  • 5 پاسخ
  • 161 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 174 بازدید
 9. Shock Labs File Binder

  • 0 پاسخ
  • 71 بازدید
 10. Saddam Crypter

  • 0 پاسخ
  • 76 بازدید
 11. Quest Crypter

  • 0 پاسخ
  • 71 بازدید
 12. Rinajel Crypter

  • 0 پاسخ
  • 60 بازدید
 13. MoonCrypter

  • 0 پاسخ
  • 58 بازدید
 14. Infinity Crypter

  • 0 پاسخ
  • 66 بازدید
 15. iBinder

  • 0 پاسخ
  • 70 بازدید
 16. Grieve Crypter

  • 0 پاسخ
  • 64 بازدید
 17. Easy Binder

  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
 18. Chrome Crypter

  • 0 پاسخ
  • 69 بازدید
 19. Black Crypt

  • 0 پاسخ
  • 69 بازدید
 20. 2012 Crypter

  • 0 پاسخ
  • 67 بازدید
 21. 0 Crypter

  • 0 پاسخ
  • 60 بازدید
 22. Unknow Crypter

  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
 23. SImple Crypt0r

  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
 24. Sikandar Crypter

  • 0 پاسخ
  • 66 بازدید
×